Home / Fonksiyonel Tıp Nedir / Fonksiyonel Tıp

Fonksiyonel Tıp

Fonksiyonel Tıp, kronik hastalıkların giderek ivme kazandığı 21. yüzyılın sağlık ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere yepyeni bir model olarak geliştirilmiştir. Tüm alternatif ve geleneksel tıp sistemleri (Ayurveda ve Çin tıbbi gibi) ile modern bilimin buluşma noktası olan Fonksiyonel Tıp, kişinin sağlıklı, canlı ve hayat dolu olması için kendi özgün yaşam biçimine kavuşmasını hedefler. Bunun için beslenmesine bilinç katar ve yaşam tarzı alışkanlıklarının daha sağlıklı ve özel olması için rehberlik eder.

Modern tıbbın belirtiler ve hastalık odaklı çalışmasının yarattığı geçici ve kısa süreli yaklaşımlarına karşılık Fonksiyonel Tıp, odağını, hastalığın ana kaynağına yani bir bütün olarak insana ve insanın yaşam tarzına çevirmiştir.

Fonksiyonel Tıp uzmanları, hastaların hikâyelerini ayrıntılı şekilde dinler, onlarla zaman geçirir, sağlık durumlarını etkileyebilecek, ve kronik hastalıklara yol açabilecek karmaşık, genetik, çevresel ve yaşam tarzı unsurlarını ve aralarındaki etkileşimleri inceler.

Modern tıbbın aksine Fonksiyonel Tıp, danışan ve danışman arasında dinamik bir ilişki kurulmasını ve danışanın şifalanma sürecine aktif olarak katılmasını sağlar. Birlikte besinlerle olan ilişkiler incelenir, yaşam tarzları gözden geçirilir, stress düzeyi, kariyer memnuniyeti, çevre ve egzersiz ile olan ilişki ve nerelerden beslenildiği farkındalık alanına çıkarılır. Bu çalışmalar sırasında Modern Bilimin metodları kullanılmaktadır. Eski geleneksel şifalanma uygulamalarının asırlarca süren gözlemler ve uygulamalarla gelişen çok değerli önerileri bireyin yaşamına aktarılır.

Fonksiyonel Tıp ve Sağlığa Bütünleyici ve Özgün Yaklaşım Modelinden diabet, obezite, yeme bozuklukları, her tür bağımlılık, tiroid hastalıkları, romatoid artrit, depresyon v.s. gibi kronik durumları deneyimleyen kişiler büyük ölçüde faydalanabilir.

About admin

Check Also

Klinik Karar Verme – Bir Fonksiyonel Tıp Perspektifi

21. yüzyılda sağlık hizmetleri hastalık temelli bir yaklaşımdan, sağlık ve işlevin iyileştirilmesi için biyokimyasal bireyselliği …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir