Recent Posts

Fonksiyonel Tıp

Fonksiyonel tıp, hepimizin içinde yaşadığımız modern dünyanın ihtiyaçlarını daha iyi ele alan tıp pratiğinde bir evrimi temsil eder. Geleneksel hasta merkezli tıp uygulamalarının hasta merkezli yaklaşımına kaymasını sağlayarak fonksiyonel bir hekim ele almaya çalışır. bütün kişi, sadece izole bir semptom seti değil. İşlevsel tıp hekimleri, hastalarıyla zaman geçirir, geçmişlerini dinler …

Read More »

Fonksiyonel Tıp Hakkında Temel Bilgiler

İngiliz Tıp Dergisi’nde 2003 tarihli bir makalede aşağıdaki editoryal yorum vardı: “Neredeyse bir Birinci basamak doktorlarının karşılaşacağı günlük olay Semptomları muhtemelen ayırt edilebilir organik nedenlere bağlı olmayan hastalar. ”Bu semptomların birçoğu, bilinmeyen orijinli kronik inflamatuar şikayetler ile ilişkili görünmektedir. Belli bir hastalığın bu şikâyetlere açık bir şekilde eklenmesi mümkün olmadığından aşağıdaki …

Read More »

Stress Control May Enhance Cardiac Rehab and Improve Recovery

Sugar seems to have developed a reputation as the big bad wolf in relation to health. We have reported on numerous studies associating sugar intake with increased aging, cardiovascular disease, obesity and even cancer. Such research has led to many health experts around the globe calling for reductions in recommended …

Read More »