Recent Posts

Adolescent Perceptions of Good Oral Health

Sugar seems to have developed a reputation as the big bad wolf in relation to health. We have reported on numerous studies associating sugar intake with increased aging, cardiovascular disease, obesity and even cancer. Such research has led to many health experts around the globe calling for reductions in recommended …

Read More »

Predicting Caries Risk at 30-months of Age in Medical Settings

Sugar seems to have developed a reputation as the big bad wolf in relation to health. We have reported on numerous studies associating sugar intake with increased aging, cardiovascular disease, obesity and even cancer. Such research has led to many health experts around the globe calling for reductions in recommended …

Read More »

Klinik Karar Verme – Bir Fonksiyonel Tıp Perspektifi

21. yüzyılda sağlık hizmetleri hastalık temelli bir yaklaşımdan, sağlık ve işlevin iyileştirilmesi için biyokimyasal bireyselliği ele alan daha sabırlı bir sisteme doğru ilerler, klinik karar verme süreci daha karmaşık hale gelir. Problemi vurgulamak, bu daha karmaşık fonksiyonel tıp yaklaşımı için açık bir standart olmamasıdır. Batı tıbbında hastalığın yetkin değerlendirmesini ve ilgili tedavi …

Read More »